საჰაერო გადაზიდვა

კომპანია როიალ ექსპრესი თანამშრომლობს

კომპანია როიალ ექსპრესი თანამშრომლობს მსოფლიოს წამყვან საჰაერო სატრანსპორტო კომპანიებთან, რაც ჩვენს მომსახურებას ხარისხიანსა და ეფექტურს ხდის. კერძოდ, პროფესიონალური ლოjისტიკური გადაწყვეტილებების ხარჯზე ჩვენი გუნდი ცდილობს ტვირთის და გადაზიდვის სპეციფიკიდან გამომდინარე, დააკმაყოფილოს მომხმარებლის მოთხოვნები.

ჩვენი მომსახურება მოიცავს:

    • ტვირთის მიწოდებას კარიდან კარამდე

    • დასაწყობებას, დისტრიბუციას, მიწოდებას

    • ტვირთების კონსოლიდაციას მსოფლიო მასშტაბით

    • პროექტირებას და თვითმფრინავის დაფრახტვას

    • სხვა დამატებით მომსახურებას