საჰაერო გადაზიდვა

როდესაც საჭიროა ტვირთის სწრაფი ტრანსპორტირება, საჰაერო გადაზიდვას კონკურენტები ფაქტობრივად არ ჰყავს. მისი მეშვეობით შესაძლებელია ტვირთის უსწრაფესად გადაზიდვა მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან დანიშნულების ადგილამდე.

უპირატესობები:

  • • დანიშნულების პუნქტში უმოკლეს ვადებში ტვირთის მიტანა - გაცილებით სწრაფად, ვიდრე მიწისზედა და წყლის ტრანსპორტით;
  • საჰაერო გადაზიდვისას ტვირთი და შენახვის პირობები უკეთესადაა დაცული, ამიტომ ავიაციის მეშვეობით, უპირველესად, რეკომენდირებულია მალფუჭებადი, ძვირადღირებული და სახიფათო ტვირთების ტრანსპორტირება;
  • • ტვირთები შესაძლებელია გადაიზიდოს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში (იმ ადგილების ჩათვლით, სადაც ტვირთის ჩატანა სხვა ხერხებით შეუძლებელია).

მოითხოვეთ

კონსულტაცია