ჩვენი სერვისი

სახმელეთო გადაზიდვა

Royal Express გთავაზობთ: შიდა და საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვებს კავკასიის, დსთ-ს ქვეყნებისა და ევროპის მასშტაბით, ასევე, მცირე და შუა აზიაში.

RE გადაზიდვის შერჩევის კრიტერიუმის რანჟირებაა:

 • „კარიდან კარამდე“ ტრანსპორტირების ტარიფები (დანახარჯები);
 • „კარიდან კარამდე“ ტრანზიტის საერთო დრო;
 • მზადყოფნა ტარიფის შეცვლის შესახებ მოლაპარაკებებისათვის;
 • კომპანიის ფინანსური სტაბილურობა;
 • სერვისის (სიხშირე) დონე;
 • ტვირთების დაცვა;
 • პერსონალის კვალიფიკაცია;
 • გზავნილების ექსპედირება და კონტროლი;
 • მზადყოფნა სერვისის შეცვლის შესახებ მოლაპარაკებებისთვის;
 • გადაზიდვების მარშრუტიზაციის სქემის მოქნილობა და განაცხადის პროცედურა (ტრანსპორტირების შეკვეთა).

ჩვენი მომსახურება, აგრეთვე, მოიცავს:

 • ტვირთების შეგროვებას;
 • ნაყარი თუ სხვა სახის ტვირთების ტრანსპორტირებას, სატვირთო ავტომობილების სრული და ნაწილობრივი დატვირთვით;
 • მძიმეწონიანი და არაგაბარიტული ტვირთების ტრანსპორტირებას;
 • სახიფათო და მალფუჭებადი ტვირთების გადაზიდვას ტემპერატურული რეჟიმის მქონე ავტომობილებით;
 • საყოფაცხოვრებო და პირადი ნივთების ტრანსპორტირებას;
 • საბაჟო და ტვირთის გაცილების მომსახურებას;
 • სხვა დამატებით მომსახურებას.

მოითხოვეთ

კონსულტაცია