სარკინიგზო გადაზიდვა

“Royal Express” გთავაზობთ

როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვებს ამიერკავკასიის და დსთ-ს ქვეყნების მიმართულებით (მათ შორის რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია), ევროპასა და ასევე ცენტრალურ აზიაში. ჩვენ ზედამხედველობას ვუწევთ დატვირთვისა და გადმოტვირთვის პროცედურებს როგორც ევროპის, ასევე სხვა რეგიონების ქვეყნებში.

ჩვენი მომსახურება მოიცავს:

სარკინიგზო სატერმინალო და კარამდე მიწოდებას;
სრული და ნაწილობრივი საკონტეინერო, ასევე ნაყარი ტვირთის ტრანსპორტირებას ევროპის, შორეული აღმოსავლეთის, შუა აღმოსავლეთის, ჩინეთისა და დსთ-ს ქვეყნების მიმართულებით;
მძიმეწონიანი და არაგაბარიტული ტვირთების პროექტირებას;
კონტეინერების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ლუქითა და ჩამკეტებით;
სარკინიგზო გადაზიდვის (ნაყარი, არაგაბარიტული ტვირთის) ორგანიზებას დახურული, ღია და ნახევრად დახურული ვაგონებით;
ტვირთზე წინასწარ და შემდგომ მონიტორინგს ტემპერატურული რეჟიმის მქონე სექციებს;
სხვა დამატებით მომსახურებას