ლოგისტიკურ სფეროში მრავალწლიანმა, წარმატებულმა მუშაობამ და გამოცდილებამ, რომელიც დაგროვდა ჩვენ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვნად თავის გართმევის ხარჯზე, განაპირობა “RE” მდგომარეობა არსებულ ბაზარზე.

კომპანიის ღირებულებები,რომელიც გამომდინარეობს ჩვენი მძლავრი კორპორატიული კულტურით და გამოცდილებით გვაძლევს საშუალებას შემოგთავაზოთ თქვენზე მორგებული გადახდის პირობები და საუკეთესო ტარიფები. ეფექტურობა, ერთგულება და სტაბილურობა ეს არის კომპანიის გარანტი, რომ შეიძინოს და განავითაროს ახალი გრძელვადიანი საქმიანი ურთიერთობები.