ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მატერიალური და ინფორმაციული ნაკადების გადაადგილებას, ნედლეულის შესყიდვის მომენტიდან საბოლოო პუნქტამდე, რაც მოიცავს დანახარჯების ეფექტიან და ეკონომიკურ დაგეგმვას; კონტროლს, მასალების გადატანა-შენახვას და საქონლის მოწოდებას წარმოების ადგილიდან მომხმარებლის მისამართამდე, მოთხოვნის შესაბამისად.

კონსულტაცია

Royal Express, როგორც ლოგისტიკის სფეროს განვითარებაზე ორიენტირებული კომპანია, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოვალეობად მიიჩნევს მომხმარებლებისთვის სისტემატური და კომპეტენტური კონსულტაციის გაწევას, დაგვიკავშირდით ან მოგვწერეთ..